Het huwelijk tussen Anna de Boer en Jacob Jong.
De foto is gedateerd 1945 en dit zijn dus kinderen en kleinkinderen van
Pieter de Boer en Maartje Jong of Trijntje Kalf.
Klik op de onderstaande namen om een persoon aan te wijzen.

Met dank aan Tiny Jans-Verschoor voor de foto en Johan de Boer voor de namen.